Veiligheidsinstructies voor het gebruik van de duikmaterialen en deelname aan verenigingsduiken

Afgelopen maanden is de veiligheidscommissie van Duikteam Nemo bezig geweest met het op papier zetten van veiligheidsinstructies voor het duiken bij Duikteam Nemo. De instructies bevatten regels voor de duikmaterialen, zowel die in eigendom van Duikteam Nemo als in privé bezit, verenigingsduiken en gebruik van de compressor.

Bijgevoegd vinden jullie de linken naar het document Veiligheidsinstructies voor het gebruik van de duikmaterialen en compressor en deelname aan verenigingsduiken en de bijbehorende bijlagen.

Veiligheidsinstructies_duikmaterialen_compressor_en_verenigingsduiken.pdf

Huurcontract Duikmaterialen Duikteam Nemo

https://duikteamnemo.nl?download=3663&tmstv=1689529012

Eigen verklaring tbv Sportduikkeuring

https://duikteamnemo.nl?download=3665&tmstv=1689529127

Bijlage_III_Duikjournaal_Duikteam_Nemo.pdf

Graag willen we jullie vragen de documenten goed door te lezen voor je eerste volgende duik met een persluchtfles. Controleer thuis al je duikmaterialen en bij twijfel breng ze ter controle en voor aanpassingen bij een commerciële instelling zodat ze aan de veiligheidseisen van Duikteam Nemo voldoen.

Ten slotte willen we de leden erop wijzen dat deelname aan verenigingsduiken ALTIJD onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer valt. Duikteam Nemo draagt geen verantwoordelijkheid voor de deelname aan verenigingsduiken.
 
Voor vragen of onduidelijkheden over je duikmaterialen vragen wij je contact op te nemen met een van de leden van onze veiligheidscommissie.