18 juli, 2023

Veiligheid

Veiligheidsinstructies voor gebruik van de duikmaterialen en compressor en deelname aan verenigingsduiken

Instructies voor duikmaterialen die eigendom zijn van Duikteam Nemo

 • Conform de instructies van het Stoomwezen worden persluchtflessen minimaal
  iedere 5 jaar gekeurd.
 • De persluchtflessen worden compleet met kraan aangeleverd bij een commerciële
  instelling ter keuring zodat er een match tussen kraan en fles kan worden
  vastgesteld.
 • Automaten moeten 1x per jaar nagekeken worden door een commerciële instelling.
  Dit dient te gebeuren voor aanvang van het nieuwe zwembadseizoen.
 • Er is een contract opgesteld voor leden die duikmaterialen huren/lenen van de
  vereniging. Dit contract moet ondertekend worden door het lid dat de materialen
  huurt of leent. Bij minderjarige leden wordt getekend door een ouder. Het contract
  bevat, instructies over hoe om te gaan met deze duikmaterialen (bijlage I).
 • Van Duikteam Nemo gehuurde/geleende materialen mogen alleen door leden van
  Duikteam Nemo gebruikt worden. Uitlenen aan derden is niet toegestaan.
 • Van Duikteam Nemo gehuurde/geleende materialen mogen alleen op Nederlandse
  duiklocaties gebruikt worden. Gebruik in het buitenland/tijdens vakanties is niet
  toegestaan.

Kanttekening op omgang met de compressor in het clubhuis.
Momenteel is de compressor buiten gebruik in afwachting van keuring van de bufferflessen.
Totdat deze keuring heeft plaatsgevonden is de compressor buiten gebruik en mag ook niet
door vulmeesters in dienst gezet worden.
Het vulpaneel is tot die tijd vergrendeld voor gebruik.

Omgang met de compressor in het clubhuis van Duikteam Nemo

 • De compressor in het clubhuis mag alleen bediend worden door hiervoor door de
 • materiaalmeester aangewezen leden.
 • De aangewezen leden die de compressor mogen gebruiken zijn leden die hiervoor
  van de materiaalmeester een training hebben gehad. Na deze training worden deze
  leden aangeduid als vulmeesters en zijn ze terug te vinden in het vulschema van de
  compressor.
 • Persluchtflessen mogen alleen nog door vulmeesters gevuld worden. Als er geen
  vulmeesters aanwezig zijn, dan worden er geen persluchtflessen gevuld.
 • Alle documenten, keuring rapporten, onderhoud van de compressor wordt centraal
  opgeslagen zodat een geselecteerd gezelschap toegang heeft tot deze papieren.

Instructies voor duikmaterialen die eigendom zijn van leden van Duikteam Nemo

 • Conform de instructies van het Stoomwezen worden persluchtflessen minimaal
 • iedere 5 jaar gekeurd.
 • De persluchtflessen worden compleet met kraan aangeleverd bij een commerciële
  instelling ter keuring zodat er een match tussen kraan en fles kan worden
  vastgesteld.
 • Persluchtflessen worden na keuring en voor aanvang van ieder zwembadseizoen
  door de vulmachinist voorzien van een gekleurde sticker, zodat men kan zien dat de
  persluchtfles goedgekeurd is en kraan en fles matchen.
 • Automaten moeten 1x per jaar nagekeken worden door een commerciële instelling.
  Dit dient te gebeuren voor aanvang van het nieuwe zwembadseizoen.
 • De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de keuring en controle van hun
  duikmaterialen. Duikteam Nemo verzorgt geen keuringen of controle van de
  duikmaterialen en draagt daar derhalve ook geen verantwoordelijkheid voor.

Instructies voor duiken in verenigingsverband van Duikteam Nemo

 • Verenigingsduiken zijn duiken waaraan meer dan 2 leden van Duikteam Nemo
 • deelnemen. Bij verenigingsduiken zijn introducees welkom.
 • Verenigingsduiken vallen altijd onder eigen verantwoording van de deelnemers.
  Duikteam Nemo draagt geen verantwoordelijkheid voor de deelname aan
  verenigingsduiken.
 • Deelnemers moeten gekeurd zijn voor deelname aan een verenigingsduik. Dit kan
  zijn via een medische keuring van een duikkeuringsarts of via het invullen van een
  eigen verklaring t.b.v. sportduikkeuring (Bijlage II).
 • Bij iedere duik in verenigingsverband dient een duikjournaal te worden ingevuld
  (Bijlage III).

Bijlages

* Veiligheidsinstructies duikmaterialen, compressor en verenigingsduiken (veiligheidsinstructies, deze pagina)
* Bijlage I bij Veiligheidsinstructies duikmaterialen compressor en verenigingsduiken (huurcontract)
* Bijlage II bij Veiligheidsinstructies duikmaterialen compressor en verenigingsduiken (eigen verklaring sportduikkeuring)
* Bijlage III bij Veiligheidsinstructies duikmaterialen compressor en verenigingsduiken (duiklijst)