7 februari, 2017

Contributie

Nemo werkt met vrijwilligers en iedereen kan wel wat vinden om te doen. Het varieert van bardienst, het geven van lessen, het organiseren van een activiteit, het vullen van duikflessen tot een bestuursfunctie. Om de kosten zoals het zwembad, clubhuis en compressor te dekken vragen we contributie aan de leden. Hiervoor kunnen leden gebruik maken van de lessen, het zwembad, evenementen, het Onderwatersport tijdschrift van de NOB, duikflessen vullen, etc.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.

Inschrijving Kosten
Inschrijving NOB lidmaatschap € 40,00

Contributiebedragen zijn per maandelijkse automatische incasso, of per jaar.

Lidmaatschap Maandcontributie
Jaarcontributie
Lid (1e gezinslid) € 25,00 € 294,00
2e gezinslid € 22,00 € 258,00
3e gezinslid (of meer) € 20,50 € 240,00
Jeugdlid (14-18 jaar) € 17,00 € 198,00
Juniorlid tot 14 jaar deelname perslucht opl. (alleen per jaar) € 85,00
Juniorlid tot 14 jaar zonder opleiding (alleen per jaar) € 30,00
Niet duikend lid, met zwembadtoegang (alleen per jaar) € 174,00
NOB lid (alleen per jaar) € 90,00

Voor de beginnende duikers bieden we de mogelijkheid om in het eerste seizoen tegen een vergoeding apparatuur te lenen.

Materiaal Kosten
Vergoeding huur trimvest, fles, duikcomputer en automatenset (1 seizoen) € 120,00
NOB Lesboeken inclusief specialties Vraag naar actueel bedrag
NOB Logboek Vraag naar actueel bedrag
Nemo kleding (T-shirt, Polo, etcetera) Vraag naar actueel bedrag

Aan bovenstaande opsommingen kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van wijziging of twijfel van de Nemo kosten zijn de officiële prijslijsten van de penningmeester van toepassing. Je kunt per maand of per jaar betalen, vooraf. Jaarbetaling is alleen mogelijk als de kolom jaarbetaling is gevuld. Een contributiebetaling voor een heel jaar kan van januari tot het moment van de ALV, en is 12 x het maandtarief van het voorgaande jaar, dus zonder de verhoging die eventueel op de ALV vastgesteld wordt.