7 februari, 2017

Contributie

Nemo werkt met vrijwilligers en iedereen kan wel wat vinden om te doen. Het varieert van bardienst, het geven van lessen, het organiseren van een activiteit, het vullen van duikflessen tot een bestuursfunctie. Om de kosten zoals het zwembad, clubhuis en compressor te dekken vragen we contributie aan de leden. Hiervoor kunnen leden gebruik maken van de lessen, het zwembad, evenementen, het Onderwatersport tijdschrift van de NOB, duikflessen vullen, etc.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.

Inschrijving Kosten (2016)
Inschrijving (Nemo en NOB) van nieuw lid inclusief 1*, 2* of 3* boek € 87,00
Overschrijven NOB lidmaatschap € 40,00

Contributiebedragen zijn per maandelijkse automatische incasso, of per jaar.

Lidmaatschap Maandcontributie (2016) Jaarcontributie (2016)
Erelid vrijgesteld vrijgesteld
Lid (1e gezinslid) € 24,50 € 288,00
2e gezinslid € 21,50 € 252,00
3e gezinslid (of meer) € 20,00 € 234,00
Jeugdlid (14-18 jaar) € 16,50 € 192,00
NOB lid* (alleen per jaar) € 85,00
Niet duikend lid** (alleen per jaar) € 170,00
Junior deelname perslucht opl. (alleen per jaar) € 25,00

*Alleen lid van de NOB via Duikteam Nemo: Verzekering NOB, geen recht op het gebruik van zwembad, Nemo Memo digitaal, perslucht, gebruik clubhuis, indien mogelijk mee met Nemo-evenementen, geen stemrecht.

** Recht op het gebruik van zwembad, gebruik clubhuis,  indien mogelijk mee met Nemo-evenementen, geen stemrecht

Voor de beginnende duikers bieden we de mogelijkheid om in het eerste seizoen tegen een vergoeding apparatuur te lenen.

Materiaal Kosten (2016)
Vergoeding huur Trimvest, Fles en Automatenset (1 seizoen) € 100,00
NOB Lesboeken inclusief specialties Vraag naar actueel bedrag
NOB Logboek Vraag naar actueel bedrag
Nemo kleding (T-shirt, Polo, etcetera) Vraag naar actueel bedrag

Aan bovenstaande opsommingen kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van wijziging of twijfel van de Nemo kosten zijn de officiële prijslijsten van de penningmeester van toepassing. Je kunt per maand of per jaar betalen, vooraf. Jaarbetaling is alleen mogelijk als de kolom jaarbetaling is gevuld. Een contributiebetaling voor een heel jaar kan van januari tot het moment van de ALV, en is 12 x het maandtarief van het voorgaande jaar, dus zonder de verhoging die eventueel op de ALV vastgesteld wordt.