Fijne feestdagen!

2020 is een roerig jaar geweest. Het corona virus heeft niet alleen nogal wat invloed op ons privé leven, maar ook op ons verenigingsleven. We kunnen helaas slechts met intervallen het zwembad gebruiken, en ons clubhuis, normaal gesproken zo vrolijk versierd in deze tijd, is al een tijdje buiten gebruik.

Onze vereniging heeft 2020 goed doorstaan, wij hebben nieuwe leden welkom mogen heten en ons ledental is per saldo gegroeid. Wij begrijpen dat het afgelopen jaar niet makkelijk is geweest, en danken jullie voor de volharding en betrokkenheid bij onze vereniging. Voor volgend jaar zijn de vooruitzichten naar wij hopen beter. De vaccinatie campagne zal snel starten, de medici weten meer dan een jaar geleden en behandelingen zijn verbeterd. Aangezien wij niet weten hoe lang de beperkingen op ons leven nog zullen duren, gaan wij begin volgend jaar peilen of jullie digitale initiatieven van de vereniging op prijs stellen en hoe deze vorm gegeven kunnen worden.

Met het vertrek van Peter Stöve als voorzitter bleef een bestuur met 2 leden achter. Door het uitstellen van de ALV was er geen mogelijkheid om op korte termijn een nieuwe voorzitter aan te stellen. Het bestuur heeft Tom Helms bereid gevonden om tot de ALV in maart 2021 als interim voorzitter plaats te nemen in het bestuur. Wij zijn hem hier zeer dankbaar voor.
Bij de ALV in maart 2021 zal een nieuw bestuur geïnstalleerd worden.

Het bestuur wenst jullie prettige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar.

Met hartelijke groet,
Tom Helms – interim voorzitter
Ad Ligthart – penningmeester
Erzsébet Oosterveld – secretaris