Uitstel Algemene Ledenvergadering Duikteam Nemo

In navolging van de bekendmaking van de maatregelen door de Rijksoverheid d.d. 12 maart, adviseert NOC*NSF haar leden om alle clubbijeenkomsten – waaronder sportwedstrijden – tot en met 31 maart af te gelasten.

“Vandaar dat NOCNSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart. Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOCNSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.”

Duikteam Nemo zal deze oproep volgen en gelast al haar evenementen af tot en met 31 maart. Direct gevolg hiervan is dat de geplande Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 maart ’20 wordt uitgesteld. Een nieuwe datum volgt ten zijner tijd.

Over andere clubactiviteiten zal het bestuur een dezer dagen een besluit nemen.

Dank voor jullie begrip.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur,
Erzsébet Oosterveld
Secretaris Duikteam Nemo