Uitnodiging Ledenraadpleging 2019

Het grote 50 jarig jubileumfeest is achter de rug. Het was goed om te zien hoe belangrijk Duikteam Nemo is geweest voor veel oud-leden en nog steeds voor veel van de huidige leden is.

Nu is het tijd om aan de toekomst van de vereniging te denken. Hoe gaat Duikteam Nemo de komende 50 jaar in. Het is belangrijk dat we als leden gaan beslissen hoe we de vereniging vorm gaan geven met het huidige ledenbestand.

Om tot een nieuwe vorm van onze vereniging te komen zoeken we antwoorden op de volgende vragen;

  • Hoe krijgen we de activiteiten georganiseerd die de club zijn karakter geven?
  • Wat willen we met training en opleidingen bereiken en hoe doen we dat?
  • Hoe kunnen er meer duiken geregeld worden?
  • Hoe maken we de vrijdagavonden aantrekkelijker?
  • Hoe zorgen we dat bestaande leden zich thuis blijven voelen bij Duikteam Nemo?
  • Hoe gaan we nieuwe leden werven?
  • Hoe zorgen we er voor dat nieuwe leden zich op hun plek voelen binnen de vereniging?
  • Het huidige bestuur treedt per de komende ledenvergadering in maart 2020 af, en stelt zich niet herkiesbaar. Wie worden de leden van het nieuwe bestuur van Duikteam Nemo die met deze antwoorden aan de slag willen?

Het bestuur wil hier graag met de leden praten in een ledenraadpleging. Graag  nodigen we alle leden van Duikteam Nemo, ook de jeugdleden, uit voor deze ledenraadpleging op vrijdag 22 november van 20:30 tot 22:00 uur.

Op deze avond willen we graag met jullie om de tafel om over bovenstaande vragen na te denken en samen te zoeken naar oplossingen om Duikteam Nemo ook de komende 50 jaar een bloeiende vereniging te  laten zijn.

Wij hopen alle leden van Duikteam Nemo, ook de jeugdleden!, op vrijdag 22 november te begroeten.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van Duikteam Nemo