Grootschalige sterfte van zeedieren in Grevelingenmeer

De NOB vindt het al jaren belangrijk dat er stappen worden genomen om de waterkwaliteit en daarmee de onderwaternatuur in het Grevelingenmeer te verbeteren. Met de doorlaat in de Grevelingendam is er al een belangrijke stap gezet. Sinds het voorjaar van 2017 is de Flakkeese spuisluis omgebouwd tot een tweezijdig doorlaatmiddel. De sluis is in staat om niet alleen overtollig rivierwater uit het Grevelingenmeer op de Oosterschelde te lozen, maar ook om zuurstofrijk Oosterscheldewater in het Grevelingenmeer te laten zodat het binnenstromende Oosterscheldewater de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer verbetert.

Maar er is meer nodig, een doorlaat in de Brouwersdam is noodzakelijk voor een volledig herstel van de onderwaternatuur in het Grevelingenmeer. Het project van het werkverband Getij Grevelingen. bevindt zich nu in de verkenningsfase. In deze fase worden uiteenlopende onderzoeken gedaan en deze fase wordt naar verwachting in 2019 afgerond.

Meer weten over de manier waarop het project omgaat met de gevolgen voor de natuur? Bekijk dan de volgende video.

https://www.youtube.com/watch?v=XRYa3GMS_nc&feature=youtu.be

Foto: Rob Aarsen

Met dank aan de Nederlandse Onderwatersport Bond onderwatersport.org/grootschalige-sterfte-van-zeedieren-in-grevelingenmeer

Meer lezen hierover? Dan verwijzen we jullie graag naar het artikel in de Volkskrant van 12 augustus 2019.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zuurstofgebrek-nekt-zeeleven-in-grevelingenmeer-vanaf-tien-meter-diepte-is-het-een-deathzone~bbbb69af/