Muziek in het clubhuis via streaming van DDJ Music

Duikteam Nemo is voor het luisteren naar muziek overgegaan naar de streamingsdiensten van DDJ Music. Hierdoor zijn we niet langer verplicht de hoge kosten voor het luisten naar muziek aan Buma/Stemra en SENA te betalen. Voorwaarde hiervoor is wel dat er in het clubhuis niet meer naar muziek geluisterd wordt via radio, cd’s of Spotify.

De muziek via DDJ Music kan beluistert worden via de DDJ Radio. Deze staat in de kast boven op de versterker.

Met ingang van heden is het in het clubhuis absoluut niet meer toegestaan naar muziek te luisteren via radio, cd’s of Spotity. Buma/Stemra en SENA zullen ons daar op korte termijn ook op komen controleren. Mocht er toch via één van die kanalen naar muziek geluisterd worden, dan zal ons dit een hoge boete opleveren. De boete zal verhaald worden op de aanwezige bardienst.

Op het clubhuis zal hiervan een kopie van het certificaat van DJ Music komen liggen. Bij controle kan deze op verzoek getoond worden aan de controleurs van Buma/Stemra en SENA.

Dank voor jullie aandacht en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Erzsébet Oosterveld
Secretaris Duikteam Nemo